Okołozawałowe niemiarowości komorowe

Faza przcdszpitalna. Dane statystyczne podają, że ok. 30-40% chorych z zawałem serca umiera w okresie przedszpitalnym choroby. Zgon ten jest najczęściej następstwem zaburzeń rytmu serca, przede wszystkim migotania komór. Wynika z tego, że sprawą równie ważną, jak organizowanie ośrodków intensywnej opieki, jest dobra łączność, bardziej powszechna znajomość resuscytacji i funkcjonowanie dostatecznej liczby karetek K lub R.

W stanach zagrożenia życia zespół karetki specjalistycznej może prowadzić postępowanie zbliżone do stosowanego na oddziale intensywnej opieki. Nie potwierdzono wcześniejszych sugestii, że podawana w tym etapie leczenia lido- kaina w dawce 300 mg domięśniowo zmniejsza ryzyko migotania komór.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.