Operacje chirurgiczne w hiperbarii tlenowej

Znaczny w/.rosl PcOj we krwi, stwierdzany podczas wysiłku fizycznego w warunkach hiperbarii, ma zupełnie inny mechanizm. Spowodowany jest on raczej zwiększoną gęstością wdychanych gazów i występuje zarówno podczas oddychania powietrzem, jak i tlenem pod podwyższonym ciśnieniem. W warunkach hiperbarii dochodzi do dużego wzrostu oporów dla przepływających gazów, co daje w rezultacie zwiększenie pracy oddechowej. Ustrój adaptuje się do tych warunków przez zmniejszenie wentylacji pęcherzykowej, z czym wiąże się podwyższenie Pco2.

Operacje chirurgiczne w hiperbarii tlenowej04. Metoda ta pozwala na utlenowanie tkanek wyłącznie przez rozpuszczony fizycznie w osoczu, tlen, bez wykorzystania w tym ‚ celu hemoglobiny. Patrz także rozdz. XXXIII.

Tlen hiperbaryczny podczas radioterapii05. Istnieją dowody, że skuteczność radioterapii w leczeniu nowotworów złośliwych można zwiększyć, jeżeli pacjent oddycha tlenem pod podwyższonym ciśnieniem, tj. 2 lub 3 atm. Leczenie takie może wymagać anestezji, aby: 1) pacjenta unieruchomić 2) uniknąć strachu wywołanego klaustrofobią’

-3) w celu zmniejszenia częstości występowania drgawek wywołanych tlenem. Niebezpieczeństwa tlenoterapii hiperbarycznej. Należą do nich: 1) niebezpieczeństwa pożarów i wybuchów66 2) zatory azotem, jeżeli nie usunięto azotu z krwi 3) ostre zatrucie tlenem z drgawkami 4) atroficzna martwica kości 5) iirazy wywołane podwyższonym ciśnieniem (barotrauma). Dolegliwości ze strony uszu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.