OSTRE ZAPALENIE NAGŁOŚNI (EPIGLOTTITIS)

Jest to ostry proces zapalny, mogący prowadzić do niedrożności dróg oddechowych i stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla życia. Przebieg choroby jest krótki, zwykle kilkugodzinny. Występuje świst wdechowy (stridor). Podczas oglądania za pomocą szpa- tułki lub laryngoskopu stwierdza się obrzęk i zaczerwienienie nagłośni. Przyczyną wywołującą zmiany jest często Haemophilus iniluenzae, drobnoustrój, który można wyhodować z posiewów z gardła lub krwi. Występują objawy ogólne w postaci gorączki i toksemii.

W momencie rozpoznania ostrego zapalenia nagłośni należy natychmiast zapewnić drożność dróg oddechowych. Nie ma jednolitego zdania na temat wyższości intubacji czy tracheostomii. Decydować o tym powinno doświadczenie lekarza i zespołu pielęgniarskiego. Intubację powinien wykonywać doświadczony anestezjolog w warunkach sali operacyjnej, dysponując gotowym zestawem do natychmiastowej tracheostomii.

Po udrożnieniu dróg oddechowych dziecko zwykle zasypia, ale czasami konieczne jest. podanie środków uspokajających. Rurkę intubacyjną lub tracheostomijną należy pozostawić przez okres 24-36 godzin, aż do cofnięcia się obrzęku.

Zwykle podaje się antybiotyki (ampicylina)’ i hydrokortyzon dla zmniejszenia obrzęku. Do posmakowania rurki intubacyjnej można też użyć maści z hydrokortyzonem.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.