PACOJR

R – jest to tzw. współczynnik wymiany oddechowej (zwykle 0,8). Równanie to może być również napisane w następujący sposób: PAO2 = Pio2 – 1,25 X PACO2

Zależność pomiędzy Pao2 i Paco2 ma charakter liniowy, a zmiana Pio2 zmienia przebieg tej linii. 2. NIEDOTLENIENIE ANEMICZNE. Całkowita zawartość tlenu jest zmniejszona. Ilość tlenu przenoszonego przez krew jest zmniejszona proporcjonalnie do stopnia niedokrwistości, chociaż ciśnienie parcjalne tlenu we krwi (Po2) jest prawidłowe. Występuje także w zatruciu tlenkiem węgla, ponieważ powinowactwo tlenku węgla do hemoglobiny jest kilkaset razy większe niż tlenu.

-3. NIEDOTLENIENIE STAGNACYJNE (ZASTOINOWE)9. Wyróżniamy dwa typy niedotlenienia zastoinowego: 1) w następstwie niskiego rzutu serca, 2) niedotlenienie miejscowe, w wyniku częściowego lub całkowitego zamknięcia naczynia krwionośnego. Występuje w razie zwolnionego przepływu krwi, tak że pomimo wystarczającego wysycenia hemoglobiny tlenem i prawidłowego ciśnienia tlenu we krwi tętniczej krwinki czerwone muszą oddać większą część posiadanego tlenu wskutek dłuższego przebywania w naczyniach włosowatych. Ilość tlenu we krwi żylnej jest zmniejszona. Występuje we wstrząsie chirurgicznym i niewydolności mięśnia sercowego, w chorobach obwodowych naczyń krwionośnych, w zakrzepach naczyń wieńcowych i mózgowych itd.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.