Podstawowymi grupami leków stosowanych w terapii farmakologicznej

Podstawowymi grupami leków stosowanych w terapii farmakologicznej stabilnej dusznicy bolesnej są: azotany, leki p-adrenolityczne, antagoniści wapnia i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE).

Szczególnego znaczenia nabiera stosowanie azotanów u ludzi stale narażonych na wysiłki fizyczne i u chorych z zastoinową niewydolnością serca. Interesujące obserwacje na temat wpływu azotanów na parametry hemodynamiczne w czasie wysiłku submaksymalnego u chorych ze stabilną dusznicą bolesną i objawami niewydolności serca opublikowali Cohn i wsp. Średnie ciśnienie w czasie spoczynku było niższe u chorych otrzymujących azotany niż u chorych bez tego leku, natomiast po wysiłku wzrastało ono w tym samym stopniu w obydwu grupach. Dla odmiany średnie ciśnienie zaklinowane w tętnicy płucnej było wyraźnie niższe u chorych otrzymujących azotany było ono niższe w spoczynku i w czasie wysiłku submaksymalnego. Działanie to znikało na szczycie wysiłku. Zależało to od zmniejszenia się pod wpływem azotanów oporu naczyniowego w spoczynku i po obciążeniu submaksymalnym, i od jego zwiększenia na szczycie wysiłku.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.