PODWOJENIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Pojęcie podwojenia rdzenia jest znane od 1937 r. Obecnie zalicza się je do zespołu rozszczepionej struny grzbietowej. Określa ono stan rozdzielenia rdzenia kręgowego przez listwę kostną, chrzęstną, wlóknisto-chrzęstną lub włóknistą. Obie części rdzenia są niesymetryczne i zachowują osobną osłonę oponową. Niekiedy, z nie wyjaśnionych dokładnie przyczyn, podwojenie rdzenia może powstać bez widocznej rozdzielającej go przegrody i w tym wypadku osłona oponowa jest wspólna.

Podwojenie rdzenia kręgowego spotyka się zwykle w dolnym odcinku piersiowym i lędźwiowym. Jego budowa jest nieprawidłowa. Nie stwierdza się charakterystycznego ułożenia szarej substancji rdzenia kręgowego w kształt motyla. Komórki nerwowe są zniekształcone i zanikają wskutek nadmiernej proliferacji gleju. Stwierdza się zmiany w kręgach, zblokowanie trzonów, co powoduje wygięcia lub skrzywienia kręgosłupa. Podwojenie rdzenia kręgowego może wystąpić łącznie z przepukliną oponowo-rdzeniową lub z rozszczepem utajonym kręgosłupa. Czasami o istnieniu tej wady świadczy tylko nadmierne owłosienie skóry grzbietu w okolicy lędźwiowej, znamię naczyniowe lub barwnikowe tej okolicy, zatoka skórna lub guz o typie tłuszczaka – stanowiące stygmaty dysrafii. W zakresie kończyn dolnych stwierdza się niesymetryczne skrócenia, ograniczone niekiedy tylko do stóp i niesymetryczne niedowłady. Rzadziej spotyka się zaburzenia oddawania moczu, zaniki mięśniowe kończyn dolnych, owrzodzenia troficzne. Przy badaniu często zwraca uwagę skrzywienie kręgosłupa.

W każdym przypadku podejrzenia diastematomielii należy wykonać badanie radiologiczne. Wykaże ono poszerzenie kanału kręgowego i obecność przegrody, następnie zmiany w kręgach, zniekształcenia, spłaszczenia, dodatkowe wyrostki, rozszczep kręgosłupa. W razie wskazań wykonana mielografia lub USG, zwłaszcza z rezonansem magnetycznym, potwierdza prawidłowe rozpoznanie.

W przypadku nasilenia się objawów neurologicznych wskazana jest interwencja chirurgiczna. Leczenie chirurgiczne. Przed przystąpieniem do operacji należy dokładnie ustalić poziom luków kręgowych, które zamierza się wyciąć, aby dokonać przeglądu lcanalu kręgowego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.