Pomiar automatyczny

Pomiar automatyczny metodą pośrednią. Opracowano kilka aparatów do pomiaru ciśnienia krwi w sposób ciągły lub przerywany. Nad tętnicą umieszcza się czujnik piezoelektryczny. Mankiet .napełniany jest automatycznie do momentu, kiedy czujnik odbiera tętnienia tętnicy i następnie jest opróżniany. Uważa się, że metoda ta daje mniej dokładne wyniki w porównaniu z innymi sposobami17.

Oscylometria18. Urządzenie składa się ż dwu mankietów gumowych, pierwszy nałożony przyśrodkowo i zachodzący na drugi – obwodowy. Obydwa mankiety podłączone są do manometru powietrznego, który może być przełączony na każdy z mankietów za pomocą odpowiedniej dźwigni. Obydwa mankiety napełnia się powyżej ciśnienia skurczowego. Następnie otwiera się zawór upuszczający powietrze, a mankiet obwodowy zostaje podłączony do manometru. Przy opróżnianiu mankietów obserwuje się wyraźny wzrost wychyleń wskazówki manometru po osiągnięciu ciśnienia skurczowego

i rozkurczowego. W obydwu tych punktach należy przełączyć dźwignię, aby połączyć proksymalny mankiet z manometrem dla określenia rzeczywistego ciśnienia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.