POMIAR DIUREZY

Czynność nerek jest dobrym wskaźnikiem wydolności układu krążenia u pacjenta ze zdrowymi nerkami. Pomiar ilości oddawanego moczu przez cewnik połączony z workiem na mocz jest prostym i pożytecznym pomiarem w czasie operacji serca. Diureza godzinowa wynosząca 30 ml wskazuje na prawidłową perfuzję nerek54.

OCENA UTRATY KRWI. Metoda wagowa. Jest’ to najprostsza i najczęściej stosowana metoda. Ilość utraconej krwi ustalana jest przez ważenie gazików i serwet operacyjnych (przed i po operacji) razem z krwią utraconą do ssaków. 1 ml krwi waży 1 g. Metoda ta zaniża utratę krwi

o ok. 25°/o55. Metoda kolorymetryczna50. Gaziki i serwety muszą być wymieszane ze znaną ilością płynu, a następnie płyn badany kolorymetrycznie. Pomyłki w tej metodzie spowodowane są niewystarczającym wymieszaniem lub zanieczyszczeniem przez żółć. Trzeba też znać poziom hemoglobiny u pacjenta przed operacją. Ilość utraconej krwi można obliczyć według wzoru:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.