Pomiar objętości krwi krążącej

odczyt kolorymetru X objętość roztworu (ml) Utrata krwi = – 200 X hemoglobina pacjenta (g^/o) W operacjach przebiegających z transfuzją wymienną lub dużymi przetoczeniami (np. podczas krążenia pozaustrojowego) dużo informacji wnosi zważenie pacjenta przed i po operacji.

Pomiar objętości krwi krążącej57. W niektórych sytuacjach dobrze jest zmierzyć objętość krwi krążącej przed operacją i po operacji, jako wskaźnik wystarczającego uzupełnienia. Prawidłową ilość krwi krążącej można obliczyć z nomogramu w zależności od wzrostu i masy. Jeżeli proporcje wzrostu i masy są względnie prawidłowe, to objętość krwi krążącej wynosi 7,7% masy ciała58.

Objętość osocza można zmierzyć stosując metodę rozcieńczenia barwnika lub radioaktywnego izotopu jodu. Do tej drugiej metody stosowane są już półautomatyczne przyrządy pomiarowe59. Czas mieszania się znaczonego osocza wynosi 15 minut, a obliczenia wykonywane są automatycznie. Można stosować również krwinki czerwone oznakowane radioaktywnym chromem, ale metoda ta wymaga uprzedniego oddzielenia krwinek i jest bardziej pracochłonna.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.