POMIAR RZUTU SERCA

-1. Pomiar z użyciem prawa Ficka (Adolf Eugen Fick, 1829-1900)33. Zasada ta jest stosowana do pomiaru przepływu krwi przez płuca, który równy jest rzutowi serca. Do pomiarów pobiera się próbki mieszanej krwi żylnej z cewnika założonego przez żyłę łokciową do prawego przedsionka lub tętnicy płucnej. Próbki krwi tętniczej pobiera się z tętnicy promieniowej lub udowej. Zużycie tlenu mierzy się za pomocą spirometru. Obliczenia wykonuje się według następującego wzoru:

całkowite minutowe zużycie tlenu (ml/min) rzut serca (ml/min) = ~- X 100 tętniczo-żylna różnica zawartości tlenu (ml’/«) Metoda ta nie jest dokładna w przypadku zmian w zapasowych objętościach płuc, które mogą zmieniać odczyty spirometryczne.

-2. Metoda rozcieńczenia barwnika. Barwnik wstrzykiwany jest przez cewnik do tętnicy płucnej, a próbki krwi pobierane z obwodowej tętnicy. Stężenie barwnika mierzone jest metodą fotoelektryczną. Wyniki kolejno wykonywanych pomiarów nanosi się na wykres, a pole pod krzywą można zmierzyć (obliczyć) za pomocą kilku metod. Z obecnie stosowanych metod należy wymienić: planimetryczną, matematyczną34, komputerową35. Recyrkulacji barwnika nie należy uwzględniać w pomiarze stosując wykres na skali półlogarytmicznej. Ponieważ opóźnienie rozcieńczenia barwnika ma kształt krzywej wykładniczej, może ona być przedłużona w swojej części prostej dla wykluczenia wpływu czasu recyrkulacji. Rzut minutowy oblicza się według wzoru:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.