Pomiar tętniczej prężności dwutlenku węgla:

METODY BEZPOŚREDNIE. Próbki krwi można pobierać bezpośrednio przez nakłucie tętnicy. Można pobierać również tzw. arterializowaną krew włośniczkową z grzbietu ręki, jeżeli nie ma zastoju krwi w kończynie, a temperatura skóry wynosi przynajmniej 35°C (wazody latać ja w czasie anestezji daje zwykle takie warunki).

Prototypem elektrody do pomiaru pH była elektroda wodorowa, chociaż dla celów klinicznych została ona znacznie udoskonalona. Pomiar pH dla celów klinicznych musi być dokładniejszy niż dla celów przemysłowych. W związku z tym urządzenie to musi być bardzo dokładne i niezawodne.

Jeżeli wodę lub roztwór wodorowęglanów oddzielić od jakiegoś roztworu zawierającego dwutlenek węgla za pomocą błony przepuszczalnej dla tego gazu, to pH wody lub wodorowęglanów będzie zmieniać się’ w zależności od prężności dwutlenku węgla w badanym roztworze. Tak więc, zmiana pH proporcjonalna będzie do Pco2. Jest to zasada działania elektrody do dwutlenku węgla zaproponowanej przez Seyeringhau- sa77.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.