Postępowanie lecznicze

Postępowanie lecznicze zmierzające do udrożnienia tętnicy doprowadzającej. Rozpoznanie przyczyny przewężającej światło naczynia (agregacja płytek krwi, skrzeplina, pęknięcie płytki miażdżycowej) natychmiast z chwilą wystąpienia bólu zawałowego jest niemożliwe, tym niemniej do dyspozycji terapeutycznej są takie czynniki, jak: leki antyagregacyjne, leki przeciwkrzepliwe, leki fibrynolityczne i leki rozkurczające naczynia. W części ośrodków istnieją możliwości interwencji inwazyjnej (PTCA, CABG). Schemat postępowania terapeutycznego w tych stanach przedstawiono na ryc. 4.5.

Do natychmiastowej interwencji inwazyjnej (PTCA, CABG) kwalifikują się chorzy z ostrym zawałem serca, z niestabilnością hemodynamiczną (ostra niewy-dolność komory lewej), z przeciwwskazaniami do terapii trombolitycznej i rozleg-łym, głębokim obniżeniem odcinka ST. Ta ostatnia zmiana budzi kontrowersje. Niektórzy uważają, że podawanie antagonistów wapnia dożylnie może zmianę tę (obniżenie ST) znacznie zmniejszyć, a wówczas nagła interwencja inwazyjna może okazać się niepotrzebna.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.