POSTĘPOWANIE WE WSTRZĄSIE WYWOŁANYM ZABURZENIAMI RYTMU I PRZEWODZENIA

Poprawę objętości wyrzutowej serca można uzyskać dość łatwo, jeśli jedynym lub jednym z głównych czynników wstrząsorodnych są zaburzenia rytmu. W tym przypadku, wobec sytuacji zagrożenia życia, jedynie działanie zmierzające do natychmiastowych skutków jest usprawiedliwione (podobnie jak reanimacja).

Głównym sposobem opanowania zaburzeń rytmu będzie więc nie podawanie leków przeciwarytmicznych (które zwykle mają również ujemny wpływ na kurczliwość), ale zastosowanie metod elektroterapii. Jeśli występuje częstoskurcz komorowy, to stosuje się kardiowersję elektryczną. Kardiowersję lub stymulację przeprowadza się (salwą impulsów elektrycznych, szybką stymulacją i stymulacją pojedynczymi impulsami) w częstoskurczu nadkomorowym, a stymulację na żądanie o odpowiedniej częstości w rzadkoskurczach. Leki przeciwarytmiczne wchodzą w grę wówczas, gdy nie ma możliwości elektroterapii oraz jako leczenie podtrzymujące i wspomagające.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.