Potencjalnie złośliwe komorowe zaburzenia rytmu serca

W przeciwieństwie do dość zwartej i określonej arytmii łagodnej i złośliwej chorzy z niemiarowością potencjalnie złośliwą stanowią dużą i niejednorodną grupę chorych o różnym stopniu ryzyka zgonu. Najczęściej są to osoby z chorobą niedokrwienną serca (zazwyczaj po zawale), mogą to także być chorzy z kardio- miopatią rozstrzeniową lub przerostową, wadami serca itd.

Zarówno liczba ekstrasystolii komorowych, jak i obecność form złożonych (szczególnie repetycji komorowych) zwiększa zagrożenie chorego. Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem rzutującym na ryzyko zgonu jest stopień niewydolności komory lewej, najczęściej określany wielkością frakcji wyrzutowej komory lewej lub obecnością objawów niewydolności serca.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.