Powikłania

Powikłania. Do najczęstszych powikłań po wykonaniu przecieku lcomorowo- -przedsionkowego należą: niedrożność wywołana przeszkodami w układzie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w drenach lub zastawce, zakażenie i skrzepimy w układzie krążenia.

Niedrożność układu przecieku wywołana jakąkolwiek przyczyną, zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, zakażenie i rozejście się rany operacyjnej, przewlekłe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego Stapliylococcus albus, zakażenie płuc, wreszcie skrzepimy w układzie naczyniowym płuc są powikłaniami, które wymagają rozważenia potrzeby wymiany lub usunięcia zestawu przecieku. Po ustąpieniu objawów zakażenia dziecko musi być ponownie zbadane w celu stwierdzenia, czy proces aktywnego wodogłowia trwa nadal. W tym przypadku poleca się wykonanie operacji po stronie lewej przez żyłę twarzową i szyjną lewą, jeżeli i ta droga jest już wyczerpana, należy dokonać przecieku drogą żyły nieparzystej, bezpośrednio do serca, przecieku komorowo-otrzewnowego lub do izolowanych narządów, np. żołądka lub pętli jelitowej wprowadzonej systemem Roux do klatki piersiowej.

Są to zabiegi trudne i skomplikowane, które można wykonać na specjalnie przygotowanym oddziale. Świadczą one o stałym usprawnianiu techniki operacyjnej w przypadkach wodogłowia, a tym samym o próbach ratunku dla dzieci nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Wprawdzie większość dzieci wymagających leczenia przeciekiem komorowo- -przedsionkowym jest skazana na noszenie zestawu przecieku przez całe życie, obserwowano przypadki późnego ustabilizowania się i kompensacji procesu wodogłowia, co powoduje w przyszłości ewentualną możliwość zaniechania leczenia metodami chirurgicznymi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.