Powtarzana 24-godzinna rejestracja EKG

Powtarzana 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera (badanie wyjściowe i powtarzane w czasie terapii przeciwarytmicznej) jest metodą pozwalającą określić skuteczność działania leku (jego zdolność supresji ekstrasystolii komorowych) oraz możliwość pogorszenia arytmii. Zazwyczaj wstępna ocena leku pozwala przewidywać jego dalszą skuteczność wówczas, gdy liczba dobowa ekstrasystolii komorowych zmniejsza się o 70-80%, a par o 80-90% i nieutrwalo- nego częstoskurczu komorowego o 90-100%. Na proarytmię wskazuje co najmniej 4-krotne zwiększenie ekstrasystolii komorowych lub 10-krotne form zwielokrotnionych. Oczywiście największą wymowę ma stwierdzenie w czasie obserwacji klinicznej lub badania holterowskiego nowego częstoskurczu komorowego.

Cennym uzupełnieniem EKG metodą Holtera jest test wysiłkowy. U chorych ze złośliwą arytmią komorową należy pamiętać o konieczności właściwego ich zabezpieczenia w czasie badania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.