Poziom mleczanów

POSTĘPOWANIE. Niezbędna jest ścisła obserwacja chorego, gdyż nie wszystkie obja- ‚wy mogą wystąpić. Często użyteczny bywa arteriogram tętnicy szyjnej (arteriografia). Szybkie dożylne przetoczenie 500 ml mannitolu lub podanie 10 mg deksametazonu (i.v.) zmniejsza objętość tkanki mózgowej, obniżając ucisk na ważne ośrodki życiowe przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego.

Poziom mleczanów w płynie mózgowo-rdzeniowym przewyższający 50 mg°/o rokuje źle. W leczeniu urazów głowy zaleca się stosowanie hiperwentylacji59. Uważa się, że następujące pod wpływem hipokapni obkurczenie naczyń w zdrowej tkance mózgowej może zwiększyć przepływ krwi przez uszkodzone części mózgu00.

Złamania pokrywy czaszki z wgłobieniem kości wymagają interwencji chirurgicznej, ale wskazania do operacji nie są tak nagłe, jak w krwotoku ze środkowej tętnicy oponowej.

Napady drgawek po urazie głowy mogą wystąpić już w kilka godzin później. Późne następstwa urazu głowy rzadko można przewidzieć w chwili przyjmowania pacjenta na oddział. Ogólnie mówiąc, im młodszy pacjent, tym lepsze rokowanie. Powrót do zdrowia może być całkowity lub częściowy, co może w przyszłości stwarzać określone problemy osobiste i społeczne61.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.