Próba Valsalvy

Mechaniczne pobudzenie nerwu błędnego – 1. Werapamil,- Elektrostymulacja Kardiowersja Adenozyna przeciwarytmiczna elektryczna – 2. Inne leki przeciwaryłmiczne

Częstoskurcz przedsionkowy z blokiem przedsionkowo-komorowym w 50- -70% jest spowodowany przedawkowaniem glikozydów naparstnicy. Należy przerwać ich podawanie oraz uzupełnić niedobór jonów potasowych. Wśród leków na wyróżnienie zasługuje fenytoina podawana dożylnie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.