Przedwczesne pobudzenia komorowe

Na rycinie 3.1 przedstawiono pewne sugestie postępowania u chorych z potencjalnie złośliwą niemiarowością komorową w przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Pierwszoplanowa jest terapia poprawiająca ukrwienie (farmakologiczna, przezskórna koronaroplastyka lub operacyjne pomostowanie tętnic wieńcowych). Dalsze decyzje są uzależnione od stopnia dysfunkcji komory lewej oraz symptomatologii arytmii. Pierwszoplanową pozycję zajmują leki P-adrenolityczne. Uzasadnienie do stosowania leków klasy I może istnieć tylko u chorych symptomatycznych i nie z pierwszego wyboru.

Przedwczesne pobudzenia komorowe asymptomatyczne lub łagodne objawowe – 1. Leki |3- adrenolityczne – 2. Ewentualnie amiodaron, sotalol – 3. Inne leki przeciw- arytmiczne

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.