PRZENOSZENIE TLENU PRZEZ KREW

AZOT usuwany jest z płuc w czasie 2 minut, z krwi w czasie 5 minut, z mózgu w 20 minut, a z całego ciała w czasie ok. 2 godzin. DWUTLENEK WĘGLA. Ponieważ zredukowana hemoglobina pomaga w transportowaniu dwutlenku węgla, oddychanie czystym tlenem pogarsza transport CO2 przez zmniejszenie ilości zredukowanej hemoglobiny. Zjawisko to występuje szczególnie przy podawaniu tlenu pod podwyższonym ciśnieniem.

ODDYCHANIE. Często na początku występuje lekka depresja oddychania, wskutek usunięcia stymulujących bodźców z chemoreceptorów. Później dochodzi do niewielkiego pobudzenia oddychania, ponieważ tlen wywiera drażniące działanie na błonę śluzową dolnych dróg oddechowych, a wskutek rozszerzenia naczyń włosowatych płuc powoduje niewielki zastój w krążeniu płucnym.

• KRĄŻENIE. Występuje zwolnienie częstości tętna wskutek działania chemoreceptorów. Rzut serca jest zmniejszony wskutek działania zarówno na częstość akc.ji, jak i zmniejszenie objętości wyrzutowej. Następuje niewielki wzrost rozkurczowego ciśnienia krwi. *

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.