PRZETOKA JELITOWO-NERWOWO-SKÓRNA

Jest to najcięższy stopień wady związanej z rozszczepieniem struny grzbietowej. Występuje w okolicy piersiowej kręgosłupa, obejmując zasięgiem kilka kręgów. Jej część jelitowa stanowi pozostałą z okresu płodowego odsznurowaną pętlę jelita pierwotnego, umiejscowioną w tylnym śródpiersiu. Kierując się poprzez kanał kręgowy przetoka jelitowo-nerwowo-skórna rozdziela rdzeń kręgowy. W części skórnej wyglądem przypomina przepuklinę oponowo-rdzeniową. Pośrodku owalnej zmiany, otoczonej zwykle rąbkiem wynicowanej opony twardej, widoczna jest otwarta pętla jelita, z której wydobywa się smółka. Jelito obecne w przetoce nie łączy się bezpośrednio z przewodem pokarmowym dziecka obarczonego wadą. Niemniej jednak rokowanie jest bardzo poważne, a pogarsza je obecność innych wad rozwojowych, jak: wynicowanie pęcherza moczowego, wrodzone wytrzewienie, zarośnięcie odbytu.

Leczenie chirurgiczne. Zabieg polega na całkowitym wycięciu przetoki, uwolnieniu rdzenia kręgowego, szczelnym zeszyciu opony twardej i warstwowym zeszyciu powłoki grzbietu ciała.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.