Przewlekłe migotanie przedsionków

Przewlekłe migotanie przedsionków. Strategia leczenia uwzględnia możliwość przywrócenia rytmu zatokowego (kardiowersja elektryczna) lub też pozostawienie migotania przedsionków z kontrolą częstości rytmu komór. Uzasadnienie kardio- wersji istnieje u chorych z symptomatycznym migotaniem przedsionków o czasie trwania nie dłuższym niż 2 lata, z istotną tendencją do szybkich rytmów mimo leczenia, bez znaczącego powiększenia przedsionka lewego. Najlepszy jest skutek u chorych ze skorygowaną przyczyną migotania przedsionków (np. po leczeniu nadczynności tarczycy). Przeciwwskazania są u chorych intensywnie na- parstnicowanych, z dysfunkcją węzła zatokowo-przedsionkowego lub blokiem przedsionkowo-komorowym (wyjątek zabezpieczenie stymulatorem).

U chorego wcześniej powinno się stosować leczenie przeciwkrzepliwe, przez co najmniej 3 tygodnie, które należy kontynuować przez 4 tygodnie, nawet do

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.