PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OSKRZELI

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OSKRZELI I ROZEDMA. Pacjenci, u których rozwinie się niewydolność oddechowa, wymagają tlenu dla skorygowania hipoksji, ale musi być on podawany w sposób kontrolowany, gdyż inaczej dochodzi do groźnego wzrostu tętniczego Pco2 . W przebiegu przewlekłej niewydolności oddechowej dochodzi do wzrostu tętniczego P co2, dobrze tolerowanego przez pacjentów. Czynność ośrodków oddechowych staje się prawie całkowicie zależna od współistniejącego niedotlenienia. Jeżeli

u pacjentów takich rozwinie się ostra infekcja płuc, dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej z hipoksją i dalszym wzrostem Pco2. Nie kontrolowane podanie tlenu może spowodować usunięcie hipoksycznego napędu ośrodków oddechowych, co spowoduje pogorszenie wentylacji i dalszy wzrost P co2 • W rezultacie może rozwinąć się tzw. narkoza dwutlenkowęglowa z utratą przytomności, a następnie zgonem pacjenta. Na ryzyko takie narażeni są szczególnie pacjenci, których P co2 krwi tętniczej wynosi ponad 70 mm Hg (9,3 kPa).

Niezbędne więc jest ścisłe kontrolowanie leczenia tlenem. Tlen musi być podawany w taki sposób, aby zmniejszyć hipoksję, ale nie doprowadzić do zahamowania ośrodków oddechowych. Z przebiegu krzywej dysocjacji hemoglobiny wynika, że w jej środkowej części niewielki wzrost prężności tlenu powoduje względnie duży wzrost saturacji. Ocena Pa02 ułatwia tlenoterapię. Tlenoterapia powinna być stosowana zawsze, gdy występuje możliwość hipoksji u pacjentów z przewlekłą chorobą płuc. Tętnicze P co2 ocenia się przed rozpoczęciem tlenoterapii badaniem gazometrycznym krwi lub metodą oddechu zwrotnego18. Jeżeli prężność C02 wynosi ponad 50 mm Hg (6,6 kPa), podaje się 25% tlenu i stopniowo zwiększa jego stężenie, jeżeli nie występuje depresja oddychania. Tlen musi być podawany w sposób ciągły. Przerywane podawanie tlenu jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wzrost prężności C02 w pęcherzykach płucnych może spowodować dalsze obniżenie stężenia tlenu w momencie, kiedy pacjent oddycha powietrzem13. (Patrz równanie gazu pęcherzykowego, str. 518).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.