Przychodnia anestetyczna

Przychodnia anestetyczna1. Często udaje się spotkać z chorym w przychodni, gdy tylko zostaje on umieszczony na liście osób oczekujących operacji. Chory taki powinien być kierowany do przychodni rutynowo lub gdy: 1) operacja prawdopodobnie będzie poważna, 2) przewidywane jest zastosowanie specjalnych metod (np. kontrolowanej hi- potensji), 3) stwierdza się u niego chorobę układową, która może zwiększać ryzyko operacji. W przychodni należy skompletować pełną historię choroby, przeprowadzić badanie kliniczne oraz zlecić badania specjalistyczne. Leczenie można rozpocząć już w przychodni, aby chory trafił do szpitala w jak najlepszym stanie. Jeśli jest to niezbędne, chory może kilkakrotnie powtarzać wizyty w przychodni. Należy zwrócić uwagę na następujące punkty w wywiadzie:

-1. Przebyte choroby, operacje i anestezje. Dzięki temu można będzie uniknąć powikłań, jakie miały miejsce poprzednio. 2. Kuracja lekowa2, np. kortykosterydy, insulina, leki obniżające ciśnienie, trankwi- lizery, preparaty naparstnicy, inhibitory monoaminooksydazy, trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne, leki przeciwzakrzepowe, barbiturany, środki moczopędne. Alergia na leki.

-3. Objawy ze strony układu oddechowego3. Rezerwa oddechowa, kaszel, odkrztuszanie, kurcz oskrzeli. Palenie tytoniu. 4. Układ krążenia. Tolerancja wysiłku. Bóle serca typu angina pectoris. Dekompen- sacja krążenia. Nie leczone nadciśnienie zwiększa ryzyko operacji4. Nieprawidłowy elektrokardiogram wskazuje na większe ryzyko, szczególnie przy obecności niespecyficznych zmian załamka ST-T.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.