PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY PRZEDOPERACYJNE

Stan psychiczny dziecka ma bardzo wyraźny wpływ na przebieg całości leczenia i wymaga zwrócenia szczególnej uwagi w okresie poprzedzającym leczenie zabiegowe. Lęk u dzieci, wobec niewykształcenia mechanizmów krytycznej oceny, nie pozostaje w żadnym proporcjonalnym stosunku do rozległości i ciężkości zabiegu. Pobyt w szpitalu jest dla nich rozłąką z domem oraz bliskimi i stanowi duże przeżycie. Niektóre z nich, zwłaszcza młodsze, trudno przystosowują się do nowych warunków. Nie wolno tu zapominać o podświadomych mechanizmach lęku. Zdolność przystosowania do warunków szpitalnych częściowo zależy od wrodzonej osobowości, a częściowo od wychowania. Odzyskaniu równowagi psychicznej, zachwianej przyjęciem do szpitala, sprzyja atmosfera życzliwości, pogody, uśmiechu, serdeczny stosunek do zainteresowań dziecka, spokojne wyjaśnienie jego wątpliwości, umożliwienie mu nauki i zabawy z rówieśnikami. W okresie poprzedzającym leczenie zabiegowe istotnymi czynnikami wpływającymi na stan psychiczny dziecka, poza sposobem przygotowania przez dom do przyjęcia do szpitala, są atmosfera oddziału i odpowiednia opieka całego personelu.

RÓWNOWAGA WODNO-JONOWA. Wykonanie anestezji i operacji łączy się z zaburzeniami normalnych zasad odżywiania, wśród których największe znaczenie ma utrzymywanie na prawidłowym poziomie wymiany wodno-jonowej. Uważa się nawet, że możliwość przeżycia przez dzieci długotrwałych zabiegów chirurgicznych w dużej mierze zależy od – oczywiście poza utrzymywaniem wydolnej wentylacji płucnej–zapewnienia równowagi płynów i podstawowych jonów.

Podstawą do ustalenia leczenia płynami jest dokładna znajomość: 1) zasad prawidłowego wydalania wody i jonów w poszczególnych grupach wieku dzieci zdrowych oraz

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.