Randomizowane próby długoterminowej prewencji

Aktualnie są kontynuowane bardzo duże badania wieloośrodkowe (CAMIAT, EMIAT), których wyniki będą osiągalne najpewniej w 1995 r. Do tego czasu rutynowe stosowanie amiodaronu u chorych z asymptomatyczną ekstrasystolią komorową po zawale serca, niezależnie od stopnia uszkodzenia komory lewej, nie może być polecane.

Randomizowane próby długoterminowej prewencji po zawale serca z zastosowaniem różnych antagonistów wapnia (nifedypina, werapamil, diltiazem) nie wskazują, aby zmniejszały one śmiertelność.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.