RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA

Obecnie stosowane metody pozwalają ńa dokładny pomiar kwasicy lub alkalozy w badanej próbce krwi oraz na określenie ich charakteru, tzn. oddechowego lub metabolicznego. Próbki krwi mogą być pobierane bezpośrednio przez nakłucie tętnicy lub są krwią arterializowaną po odpowiednim rozszerzeniu naczyń84. Krew żylna nie nadaje się do tych badań, chyba że jest to mieszana krew żylna z żyły głównej. Jeżeli z próbki krwi mają być wykonane również badania gazometryczne, próbka musi być przecho-wywana bez dostępu powietrza.

Pomiar pH. Szklana elektroda do pomiaru pH składa się z siateczki atomów tlenu i krzemu wypełnionej kationami metalu. Jony wodorowe penetrują do siateczki, przemieszczają kationy i powstaje w ten sposób .potencjał elektryczny. Elektrody są wrażliwe na zmiany ciepłoty, tak że pomiary muszą być wykonywane przy standardowej temperaturze 38°C. Jeżeli temperatura pacjenta różni się od 38°C (np. hipotermia), trzeba wprowadzić poprawkę w wysokości +0,0147 jednostki pH na każdy stopień Celsjusza obniżenia temperatury.

Nomogram Siggaarda-Andersena85. W metodzie tej wykreśla się odpowiednią7 krzywą buforową dla badanej próbki. Kształt i nachylenie tej krzywej zależy od poszczególnych elementów tworzących równowagę kwasowo-zasadową próbki.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.