Salicylany

Salicylany. Zatrucie wywołuje kwasicę metaboliczną i wymaga podawania wodorowęglanu sodu pomimo współistniejącej alkalozy oddechowej. Hiperwentylacja wywołana stymulacją ośrodków oddechowych może doprowadzić do wyczerpania pacjenta. Poziom salicylanów we krwi wynoszący 50 mg% wymaga energicznego leczenia, przy poziomie 70 mg%> należy liczyć się z koniecznością hemodializy. Eliminację leku ułatwia diureza wymuszona, ilość wydalonego moczu powinna wynosić ok. 500 ml/h. Jeżeli nie uzyskuje się szybkiego obniżenia poziomu salicylanów w surowicy krwi, należy zastosować hemodializę.

Inne leki. W przypadku prób samobójczych często mamy do czynienia z pacjentem, który zażył kilka leków, np. środki antydepresyjne, sedątywne, jak również i alkohol. Obraz kliniczny takiego zatrucia może często być niejasny i mylący, ale zawsze należy zastosować leczenie według ogólnie przyjętych zasad, nie czekając na identyfikację środka.

Zasady leczenia ostrych zatruć. Mimo iż często nie wiemy, jaki środek iub truciznę, zażył pacjent, leczenie oparte jest na następujących za’sadach:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.