Samoistne ustąpienie i kompensacja objawów wodogłowia

Samoistne ustąpienie i kompensacja objawów wodogłowia zdarza się raczej wyjątkowo. W 1914 roku Dandy i Blackfan wprowadzili termin wodogłowie zewnętrzne. Oznacza on zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, które jest spowodowane przez poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej. Nazwą tą określano również stany zwiększonego obwodu głowy u dzieci, u których stwierdzono poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej bez poszerzenia komór bocznych mózgu.

Inne nazwy, jak pseuclohydrocephalus, „megacephaly”, „podoponowe łagodne zbiorniki”, „wodogłowie pozakomorowe”, powodowały wiele nieporozumień w tym zakresie.

Etiologia choroby nie jest znana, ale wiadomo, że występuje ona niekiedy rodzinnie. Podejrzewa się genetyczny efekt absorpcji płynu mózgowego w przestrzeni podpaj ęczynó wkowej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.