Sinica

-1. Sinica występująca z nagła. Choroby układu krążenia i oddychania. Przeciek tętni- czo-żylny, śródsercowy lub śródpłucny są jedynymi typami niedotlenienia krwi, które nie są całkowicie odwracane poprzez oddychanie czystym tlenem.

-2. W następstwie większych operacji, zranienia’klatki piersiowej albo złamania żeber32. 3. We wstrząsie, ostrym krwotoku i zamknięciu tętnic wieńcowych. Jedną z głównych cech wstrząsu jest zmniejszony rzut serca, prowadzący do zmniejszenia zaopatrzenia komórek w tlen. Ta hipoksja zastoinowa może być powikłana przez hipoksję hipoksemiczną lub anemiczną. We wstrząsie występuje wzrost przestrzeni martwej i kompensacyjna hiperwentylacja. Zmniejszenie tej hiperwentylacji przez niedrożność dróg oddechowych, rany klatki piersiowej, leki itp. może być niebezpieczne. Podanie tlenu może odwrócić to błędne koło, które kończy się śmiercią33.

-4. Dla odciążenia rozdętych jelit, zmniejszenia odmy chirurgicznej, odmy opłucnowej, zatoru powietrznego. Gaz uwięziony w tych przypadkach składa się w 70% z azotu. Przedłużone oddychanie czystym tlenem zmniejsza prężność azotu we krwi, tak że cząsteczki tego gazu z tkanek dyfundują do krwi i są usuwane na żewnątrz.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.