Sotalol

Objaśnienie znaków: ISA ( + ) – leki P-adrenolityczne obdarzone działaniem sympatykomimetycznym ISA (-) – leki P-adrenolityczne bez działania sympatykomimetycznego.

Znajomość właściwości farmakologicznych leków P-adrenolitycznych pozwala wybiórczo dobrać odpowiedni lek dla określonego chorego. Leki kardiowybiórcze nie blokują aktywności receptorów P2, których pobudzenie powoduje rozszerzenie tętnic i oskrzeli oraz uaktywnienie glikoneogenezy. Leki te mogą więc być stosowane u osób ze stabilną dusznicą bolesną, które jednocześnie chorują na przewlekły nieżyt oskrzeli lub cukrzycę. Stosowanie kardiowybiórczych leków P-adrenolitycznych u tych chorych wymaga jednak wielkiej ostrożności, jako że kardiowybiórczość tych leków maleje wraz ze zwiększeniem dawki.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.