ŚRODKI PRZECIWKRZEPLIWE

-10 min do dawki 300 mg, następnie 100 mg co 2 godziny (do 500 mg). Sterydy powinno się stosować zawsze, jeżeli pacjent przebył leczenie sterydami w czasie ostatnich 2 lat.

-7. ŚRODKI PRZECIWKRZEPLIWE. Gdy istnieją wskazania do leczenia antykoagulan- tami, należy zastosować heparynę. 8. NIEWYDOLNOŚĆ MIĘŚNIA SERCOWEGO. Niewydolność krążenia powinna być leczona w sposób rutynowy. 9. RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA. Może wystąpić kwasica metaboliczna. Jej wystąpienie pogarsza rokowanie. Do wyrównania kwasicy stosuje się dożylnie wodorowęglan sodu, co może w efekcie podnieść ciśnienie tętnicze19.

-10. DOUSTNE, STOSOWANIE POTASU I GLUKOZY RAZEM Z PODAWANĄ PODSKÓRNIE INSULINĄ. Środki te ułatwiają wejście potasu do uszkodzonych komórek mięśnia sercowego, co zmniejsza następstwa niedokrwienia mięśnia sercowego i obniża częstość występowania arytmii20.

-‚ 11. LECZENIE SNEM. Należy utrzymywać pacjenta w stanie lekkiego snu za pomocą petydyny i prometazyny przez okres 1-7 dni, budząc go trzy razy dziennie dla karmienia, mycia i fizjoterapii21.

12. Zastosowanie balonu wewnątrzaortalnego i doraźne wykonanie przeszczepu aor- :.talno-wieńcowego wchodzi w grę w pewnych przypadkach (p. wyżej).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.