Technika operacji przecieku

Technika operacji przecieku komorowo-przedsionkowego. Przed zabiegiem trzeba obliczyć długość potrzebnego drenu dosercowego na kliszy rentgenowskiej narządów klatki piersiowej dziecka. W praktyce u noworodków długość drenu od miejsca wprowadzenia do żyły wynosi 6 cm. Na kliszy rengenowskiej zakończenie drenu powinno znajdować się na wysokości VI kręgu piersiowego (T1i6). Operację wykonuje się w narkozie ogólnej dotchawiczej. W momencie wprowadzenia drenu do żyły szyjnej anestezjolog wywołuje sztucznie wzmożone ciśnienie w obrębie klatki piersiowej w celu zapobieżenia zatorom powietrza. Chory jest ułożony na plecach z głową skręconą w stronę lewą. W celu wykonania podczas operacji badań radiologicznych należy pod klatkę piersiową pacjenta wsunąć kasetę rentgenowską.

Zabieg rozpoczyna się od cięcia poprzecznego skóry na szyi, po stronie prawej, na poziomie kąta żuchwy. Po rozwłóknieniu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowe- go uwidacznia się żyłę twarzową wpadającą do żyły szyjnej wewnętrznej. Po uchwyceniu żył na podwiązki nacina się żyłę twarzową i w kierunku serca wprowadza dren dosercowy wypełniony roztworem fizjologicznym NaCl. Aby uniknąć wprowadzenia drenu do żyły podobojczykowej, prawe ramię dziecka trzeba unieść ku górze. Ustalenie zakończenia drenu w prawym przedsionku serca kontroluje się bądź za pomocą wewnątrzsercowego badania elektrokardiograficznego, bądź łatwiej dostępnego w naszych warunkach, badania radiologicznego z użyciem 1-2 cm środka cieniującego.

W dalszym przebiegu operacji w okolicy skroniowej tylnej prowadzi się cięcie powłoki skóry głowy w kształcie półksiężyca. Po uwolnieniu płata skórnego wierci się otwór trepanacyjny i poszerza odpowiednio do kształtu zastawki. Kilka małych otworków trzeba wywiercić obok otworu trepanacyjnego w celu przeprowadzenia nici, które utrzymują potem zastawkę u podłoża kostnego. Następnie przecina się oponę twardą na długości nie przekraczającej średnicy drenu mózgowego i wprowadza dren do prawej bocznej komory mózgu. Dren powinien być ułożony wzdłuż linii strzałkowej. Wyciek płynu świadczy o właściwym położeniu. Dren łączy się z wlotem zastawki. Po sprawdzeniu samoczynnego działania zastawki przecina się bliższy odcinek drenu dosercowego pod powłoką skórną z okolicy szyi do okolicy skroniowej oraz łączy się go z wylotem zastawki. Połączenie wzmacnia się nicią jedwabną. Szczelne zeszycie warstwowe powłoki kończy zabieg.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.