Technika przecieku komorowo-przedsionkowego

Po ustąpieniu objawów zakażenia należy przystąpić do właściwej operacji przecieku komorowo-przedsionkowego. Zmienia się wówczas pokrywę zbiornika Rickhama na mającą boczne połączenie z zastawką Holtera. Dalszy przebieg operacji nie odbiega od techniki opisanej wyżej.

Technika przecieku komorowo-przedsionkowego przez żyłę nieparzystą. Przeciek lcomorowo-przedsionkowy wymaga wielokrotnie poprawy. Można go założyć po stronie lewej. W razie zamknięcia obu żył szyjnych pozostaje jednak droga przez żyłę nieparzystą. Wymaga to otwarcia klatki piersiowej po stronie prawej. Po odsłonięciu żyły nieparzystej nacina się ją i w kierunku przedsionka serca wprowadza się dren dosercowy. Bliższy koniec drenu przeprowadza się pozaopłucnowo na wysokości szyi i dalej pod powłoką skórną na wysokości zastawki w okolicy skroniowej. Dzieci znoszą torakotomię stosunkowo dobrze, a układ przecieku działa sprawnie.

Technika przecieku komorowo-otrzcwnowego. Do wykonania przecieku komorowo- -otrzewnowego potrzebne są: dren dokomorowy i zastawka Pudenza oraz dren dootrzewnowy z prowadnicą i trójgrańcem Raimondiego. Po umieszczeniu zastawki Pudenza i drenu dokomorowego po stronie skroniowej lewej dokonuje się małego nacięcia w pobliżu okolicy obojczykowo-mostkowej po stronie lewej. Za pomocą prowadnicy przeprowadza się tu dren dootrzewnowy biegnący od wylotu zastawki. Następnie przeciąga się dren dootrzewnowy prowadnicą podskórnie do cięcia skóry brzucha, długości 0,5 cm, zlokalizowanego poniżej pępka nad mięśniem prostym lewym. Po usunięciu mandrynu z prowadnicy przeprowadza się dren przestrzykując go roztworem fizjologicznym NaCl. Trójgraniec wprowadza się do jamy brzusznej na tępo, po czym rozkłada się go i wprowadza zakończenie drenu dootrzewnowego do jamy otrzewnej w kierunku wątroby na odległość do 20 cm. Po sprawdzeniu układu przepływu rany operacyjne zaszywa się warstwowo, szczelnie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.