TEMPERATURA

Podstawy dla klinicznego pomiaru temperatury dał C. A. Wunderlich (1815–1877), profesor medycyny z Lipska, w klasycznej pracy opublikowanej w r. 18689:J.

Obecnie stosuje się termometry dla wielorakich celów. 1. STANDARDOWY TERMOMETR RTĘCIOWY. Kruchy, o długim czasie pomiaru, . nie nadaje się do pomiarów wewnątrz jam ciała. Nieodpowiedni do użycia w czasie hipotermii.

-2. TERMOMETRY TARCZOWE. Proste urządzenie: a) zbudowane z bimetalicznej sprężyny, zwijającej się lub rozwijającej przy zmianach temperatury b) ciśnieniomierz (miernik Bourdona) – pusta w środku taśma metalowa zwijająca się lub rozwijająca pod wpływem zachodzących w jej wnętrzu zmian ciśnienia, stosownych do tempera- tury.

-3. TERMOPARA. Termometry zbudowane na tej zasadzie składają się z dwóch różnych metali wytwarzających potencjał elektryczny, jeżeli na ich złączę działa różnica temperatur. Termometry te mogą mieć małe wymiary, a pomiar jest bardzo szybki.

-4. TERMOMETR OPOROWY PLATYNOWY. Opiera się na zasadzie zmiany oporności elektrycznej metalu w zależności od otaczającej temperatury. Oporność mierzona jest za pomocą mostka Wheatstone’a. Platynowy czujnik w postaci spirali może być instalowany w typowej igle do iniekcji i zakładany pod powierzchnię ciała.

-5. TERMOMETRY TERMISTOROWE. Termistor jest specjalnym typem półprzewodnika, zmieniającym współczynnik oporu elektrycznego ze zmianą temperatury. Miniaturowa konstrukcja czujnika pozwala mierzyć temperaturę w różnych, trudno dostępnych miejscach.

-6. TERMOMETRY POWIERZCHNIOWE (naskórne). Występują tu pewne trudności spowodowane złym kontaktem czujnika ze skórą i utratą ciepła ze skóry do elektrody pomiarowej termometru. Obecnie stosuje się dwa rodzaje termometrów: a) termometr magnetyczny – w którym natężenie pola zmienia się ze zmianą temperatury b) termometry wychwytujące promieniowanie podczerwone, które jest. emitowane przez wszystkie substancje o temperaturze wyższej niż zero absolutne. Mają one czujniki termistorowe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.