Tętno

-3. Podczas anestezji halotanem lub cyklopropanem dla wykrywania pojedynczych lub grupowych skurczów dodatkowych. 4. Jako wskaźnik spadku ciśnienia krwi podczas anestezji halotanem23.

-5. W sytuacjach, kiedy może zdarzyć się zator powietrzny. Tętno może być również monitorowane przy użyciu stetoskopu umieszczonego w okolicy przedsercowej metoda ta szczególnie zalecana jest u niemowląt30. U niemowląt

i dorosłych poddawanych większym zabiegom operacyjnym bardzo pożyteczny bywa stetoskop przełykowy31. Pomaga on również w wykrywaniu zatoru powietrznego podczas operacji. Dla celów pediatrycznych skonstruowano specjalny stetoskop przełykowy, zawierający również termistor dla pomiaru temperatury i elektrody EKG82.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.