TĘŻEC

Niektóre problemy związane z leczeniem tężca są podobne, jak u pacjentów z poliomyelitis. Może dojść do porażenia mięśni gardła i krtani oraz niewydolności oddechowej, wywołanej jednak nadmierną sztywnością mięśni, a nie ich zwiotczeniem. Przypadki o średnio ciężkim przebiegu można leczyć stosując środki uspokajające, np. me- fenezynę podawaną przez sondę do żołądka (mefenezyna działa miejscowo znieczulająco na błonę śluzową gardła). W cięższych stanach można podać 1 g mefenezyny powoli dożylnie (w dużym rozcieńczeniu), a następnie 30-60 ml zawiesiny do żołądka. Dawki podtrzymujące należy podawać stosownie do potrzeb. Mefenezynę rtibżna również stosować domięśniowo. W przypadkach o łagodnym przebiegu można stosować również chloropromazynę, która działa także depresyjnie na zwoje podstawne i neurony łączące rdzenia kręgowego. Chloropromazyna pozwala opanować niezbyt silne drgawki bez wywoływania głębokiej nieprzytomności lub niewydolności .oddechowej. Jeżeli nie udaje się opanować stanów prężeniowych za pomocą klinicznych dawek środków uspokajających, należy pomyśleć o zastosowaniu środków zwiotczających mięśnie i sztucznej wentylacji. W sytuacjach takich można wykorzystać uspokajające

i zwiotczające działanie diazepamu. Duże dawki diazepamu mogą opóźnić powrót przytomności chorego86. Szczególnie ciężkie przypadki tężca należy leczyć stosując oddech kontrolowany przez uszczelnioną rurkę tracheostomijną (po wykonaniu tzw. wysokiej tracheostomii), a ze środków zwiotczających mięśnie należy stosować tubokurarynę36 lub sukcynylocholinę37. Pankuronium nie jest zalecane ze względu na swoje uboczne działanie hipertensyjne33. Tężcowi towarzyszy niekiedy nadczynność współczulnego układu nerwowego39. Przejawia się to podwyższonym ciśnieniem krwi i przyspieszoną czynnością serca. Toaleta dróg oddechowych często nasila te objawy. Środki blokujące zwoje sympatyczne mogą pomóc w takiej sytuacji przez ciągłą blokadę receptorów beta.

MIASTENIA Chorzy z miastenią mogą wymagać długotrwałej sztucznej wentylacji i intensywnego nadzoru. Szczegółowe leczenie opisano na str. 432-434.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.