TLEN HIPERBARYCZNY

Rozpuszczalność tlenu w osoczu. Podczas oddychania powietrzem atmosferycznym w 100 ml osocza znajduje się 0,3 ml rozpuszczonego tlenu. Na każde 100 mg Hg (13,3 kPa) ciśnienia parcjalnego tlenu przypada 0,3% obj. tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu. Podczas oddychania czystym .tlenem 100 ml osocza zawiera więc 2,1 ml tlenu rozpuszczonego fizycznie. Podczas oddychania czystym tlenem pod ciśnieniem

-2 atm 100 ml osocza zawiera 4,2 ml tlenu. Odpowiednio przy ciśnieniu 3 atm 100 ml osocza zawiera 6,5 ml tlenu. Podanie tlenu pod zwiększonym ciśnieniem jest więc skuteczną i szybką metodą przywrócenia prawidłowego utlenowania tkanek. Chociaż przy ciśnieniu 2 atm ilość tlenu przenoszonego przez hemoglobinę wzrasta jedynie o 1% obj., ilość tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu wzrasta z 0,3 do 4,2 ml na każde 100 ml krwi. W warunkach ostrego niedotlenienia istnieje duża różnica ciśnień parcjalnych tlenu pomiędzy krwią tętniczą a niedotlenioną tkanką, co ułatwia przechodzenie tlenu z krwi do. komórek.

Podawanie tlenu pod podwyższonym ciśnieniem prowadzi .do wzrostu oporu naczyń, szczególnie w mózgu i krążeniu płucnym. Tlen hiperbaryczny może być stosowany w specjalnych komorach ciśnieniowych (hi- perbarycznych) mogących pomieścić zarówno pacjenta, jak i leczący personel. W komorze takiej pacjent otrzymuje tlen ze zwykłego układu anestetycznego, składającego się np. z butli tlenowej i maski twarzowej-. Zwykle stosowane jest. ciśnienie 2 atm. Stosowane są również mniejsze komory hiperbaryczne, mieszczące jedynie pacjenta. Zbudowane są one z korpusu stalowego i przezroczystej obudowy ze sztucznego tworzywa, pozwalającej na obserwację pacjenta. Szybkość narastania ciśnienia w komorze (kompresja) i rozprężenia (dekompresja) mogą być ustalane za pomocą specjalnej konsoli sterującej. Procesowi dekompresji towarzyszy gwałtowny spadek* temperatury w komorze i skraplanie się pary wodnej wskutek jej kondensacji, co może być niewygodne dla pacjenta i personelu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.