TŁUSZCZAK LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY

Tłuszczak, umiejscowiony w okolicy lędźwiowo-krzyżowej i przez rozszczep kręgosłupa bezpośrednio związany z rdzeniem kręgowym, stanowi odrębną postać zmian dysraficznych.

Jego cechą charakterystyczną jest związanie z końcowym odcinkiem stożka rdzeniowego, ogona końskiego lub nitek końcowych rdzenia kręgowego. Na zewnątrz pokryty zdrową skórą umiejscawia się niesymetrycznie wokół grzbietowej linii kręgosłupa. Na skórze pokrywającej guz spotyka się zagłębienia, zatoki skórne, znamiona barwnikowe i naczyniowe, nadmierne owłosienie, typowe stygmaty dys- rafii. Masy tłuszczowe guza są trudne do ograniczenia, penetrują w głąb przez roz-szczep w powłoce i kręgosłupie, gromadząc się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz opony twardej. Guz w kształcie grzyba jest zakończony szypułą, przyczepioną do końcowego odcinka rdzenia kręgowego. Tłumaczy to objawy zaburzeń neurologicznych. Bezpośrednio po urodzeniu objawy te mogą być znikome, potem nasilają się i z reguły stwierdza się je u większości dzieci po ukończeniu 1 r.ż. Nasilenie objawów neurologicznych zależy od uszkodzenia rdzenia kręgowego z pociągania przez zrosty, przez urazy bezpośrednie guza, przez ucisk tkanki nerwowej rozrastającą się masą guza, umiejscowioną pod oponą twardą, oraz przez ucisk wynikający ze skrócenia końcowego odcinka rdzenia kręgowego.

Badaniem neurologicznym wykrywa się, zależnie od przypadku, porażenie ruchowe kończyn dolnych, często niesymetryczne, osłabienie odruchów ścięgnistych, nieprawidłowe odruchy podeszwowe, zaburzenia czucia. U dzieci starszych stwierdza się zmiany troficzne w postaci odleżyn na stopach, owrzodzeń itp. Prawie zawsze stwierdza się zaburzenia oddawania moczu, często również zaburzenia oddawania stolca. Równie często stwierdza się objawy zakażenia dróg moczowych na tle zaburzeń neurogennych pę- Ryc. 3-6. Dziecko z tłuszczakiem około- cherza moczowego lub na tle towarzyszących rdzeniowym.

wad układu moczowego. W obrębie kośćca badanie radiologiczne wykazuje rozszczep kręgosłupa, zmiany w trzonach kręgowych, asymetrię kości krzyżowej i inne wady układu kostnego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.