TOKSYCZNOŚĆ TLENU

Niebezpieczeństwo tego powikłania istnieje szczególnie wówczas, gdy przez długi okres utrzymuje się wysokie Pa02. Stężenie tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40%. Wyższe stężenia tlenu są dopuszczalne na krótki okres, np. podczas resuscytacji albo kiedy współistniejące zmiany płucne powodują utrzymywanie się niskiego Pa02 mimo wysokiego Pco2.

TOKSYCZNOŚĆ TLENU28. Przy ostrym zatruciu tlenem występują drgawki24, tzw. efekt Paula Berta25. Mają one charakter podobny do drgawek w przebiegu padaczki i występują podczas leczenia tlenem hiperbarycznym (pod ciśnieniem 3 atm). Przyczyny drgawek nie zostały w pełni wyjaśnione, chociaż uważa się, że są one związane z podwyższeniem P co2 w tkance mózgowej20. Przewlekle zatrucie może wystąpić, kiedy stosuje się stężenie tlenu powyżej 70% przez dłuższy czas, nawet pod ciśnieniem atmosferycznym (Lorrain-Smith, 1899)27. Wywofane jest ono prawdopodobnie usz-kodzeniem czynnika powierzchniowego w płucach i nabłonka pęcherzykowego. Donoszono również o innych niekorzystnych efektach tlenoterapii. Należą do nich: bóle’ zamostkowe, zmniejszenie pojemności życiowej, przeczulice, bóle stawów, utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmniejszenie pola widzenia, zapalenie oskrzeli, niedodma pęcherzyków płucnych, zmiany psychiczne. Opisano je po raz pierwszy w r. 193823.

Toksyczność tlenu stanowi problem w warunkach oddziału intensywnej terapii, kiedy stosuje się sztuczną wentylację przez długi okres z użyciem wysokich stężeń tlenu29. Toksyczne działanie tlenu może wywołać zmiany rentgenowskie w płucach. Występują one W formie obustronnych, plamistych zaciemnień, rozsianych nad całymi płucami30. Stwierdza się również wzrost pęcherzykowo-tętniczej różnicy Po2, tak że mimo podawania wysokich stężeń tlenu Pa02 może być niskie. Mechanizm uszkodzenia płuc przez tlen nie jest w pełni poznany. Do prawdopodobnych mechanizmów należą: 1) zamknięcie drobnych dróg oddechowych (oskrzelików) prowadzące do niedodmy pęcherzyków w razie braku tlenu 2) uszkodzenie czynnika powierzchniowego 3) możliwe jest, że zmiany w płucach istniały jeszcze przed zastosowaniem sztucznej wentylacji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.