TORBIELE ENDODERMALNE

Pozostałości elito- i mezodermalne stanowią właściwą grupę wad dysraficznych rdzenia kręgowego. W następstwie rozszczepienia struny grzbietowej mogą jednak powstać również twory pochodzenia tkanki endodermalnej z jelita pierwotnego. Występują one pod postacią torbieli i guzopodobnych skupień tkankowych o różnym umiejscowieniu. Można je znaleźć nie tylko w obrębie kanału kręgowego, jako torbiele endodermalne, ale również w innych okolicach ciała. Będą to przetoki lub torbiele związane z tchawicą, oskrzelem i przełykiem w śródpiersiu albo torbiele enterogenne w przestrzeni pozaotrzewnowej.

Podwojenia jelitowe są ściśle związane z przewodem pokarmowym i jelitem normalnym, wymienione tu twory mają natomiast charakter tkanki odsznurowa- nej. W celu podkreślenia związku przyczynowego z rozszczepieniem struny grzbietowej nazwano je pozostałościami grzbietowo-jelitowymi.

Wymienione pozostałości można wykryć w postaci torbieli umiejscowionych w śródpiersiu tylnym lub w przestrzeni zaotrzewnowej. W badaniu rentgenowskim poza cieniem odpowiadającym torbieli stwierdzą się rozszczep kręgosłupa, poszerzenie kanału kręgowego, brak pojedynczych kręgów. Torbiele te wymagają różnicowania z przednią przepukliną oponowo-rdzeniową i guzami nowotworo-wymi. Często spotyka się inne towarzyszące wady rozwojowe, wady serca, przepuklinę rozworu przełykowego, wady przełyku.

Łcezenic chirurgiczne. Leczenie endodermalnych torbieli zależy od ich umiejscowienia bądź w tylnym śródpiersiu, bądź w przestrzeni pozaotrzewnowej i wykonywane jest zgodnie z regułami zasad operacji toralcochirurgicznych lub brzusznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.