Trzepotanie przedsionków

Specjalną postacią napadowego migotania przedsionków jest niemiarowość występująca u chorych z dysfunkcją węzła zatokowo-przedsionkowego, co utrudnia leczenie przeciwarytmiczne. Często jest uzasadnione wszczepienie na stałe stymulatora serca przedsionkowego lub dwujamowego – zależnie od sprawności przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Trzepotanie przedsionków. W leczeniu trzepotania przedsionków istnieje kilka różnic. Doraźne przeciwarytmiczne leczenie farmakologiczne ma ograniczoną skuteczność, a kardiowersja elektryczna jest bardzo skuteczna (prawie w 100%) i to często przy użyciu małej energii bodźca (20-50 J). Dobry skutek można też uzyskać po zastosowaniu szybkiego pobudzenia przedsionków – także przez- przełykowo.

Współcześnie u chorych z migotaniem i trzepotaniem przedsionków przezskór- na ablacja węzła przedsionkowo-komorowego pozwala na sztuczne stworzenie bloku przedsionkowo-komorowego 111°. Eliminuje to problem uporczywych tachyarytmii. Chory wymaga stałej implantacji stymulatora. W trzepotaniu przedsionków wykonuje się bardziej wybiórczą ablację w przedsionku prawym, niszcząc substrat arytmii nawrotnej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.