U chorych z łagodną ekstrasystolią komorową

Zastosowanie badania elektrofizjologicznego wymaga, aby programowana stymulacja komór w sposób powtarzalny indukowała częstoskurcz utrwalony lub migotanie komór. Lek uznawany w tym badaniu za skuteczny powinien uniemożliwiać prowokację tej arytmii. Testy elektrofizjologiczne mogą też służyć ujawnieniu proarytmicznego działania leku. Właściwa organizacja pracowni elektro- fizjologicznej oraz nadzór nad chorym decydują, że to dość brutalne dla chorego badanie jest w zasadzie bezpieczne.

U chorych z łagodną ekstrasystolią komorową celem terapii jest eliminacja objawów. Badanie kliniczne i elektrokardiogram są zazwyczaj u tych chorych wystarczającą formą monitorowania terapii. Ewentualne badanie holterowskie może być bardziej przydatne do wykrycia działania proarytmicznego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.