U pacjentów z uszkodzeniem wątroby

-5. W przebiegu podwyższonego metabolizmu, np. w pooperacyjnej tyreotoksykozie i hipertermii, ponieważ w tycłi warunkach istnieje zwiększone zapotrzebowanie na tlen.

-6. U pacjentów z uszkodzeniem wątroby, w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. 7. W zatruciu tlenkiem węgla. Zatrucie tlenkiem węgla jest niebezpieczne, ponieważ:

a) powinowactwo hemoglobiny do tlenku węgla jest kilkaset razy większe niż do tlenu b) karboksyhemoglobina zmienia krzywą dysocjacji pozostałej oksyhemoglobiny, upośledzając uwalnianie tlenu do tkanek. Tak więc w sytuacji związania 50% hemoglobiny tlenkiem węgla stopień hipoksji jest większy riiż w warunkach zwykłej niedokrwistości z hemoglobiną zmniejszoną do 50% c) tlenek węgla posiada sam właściwości toksyczne.

-8. W leczeniu odmy podskórnej szyi34. 9. W przypadkach ostrych bólów głowy spowodowanych pozostałym wewnątrz czaszki powietrzem po wykonaniu odmy śródmózgowej. W migrenie dla wywołania zwężenia naczyń mózgowych. ~

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.