URAZY WIELONARZĄDOWE

W przebiegu urazów wielonarządowych ogromną rolę odgrywa sposób udzielania pierwszej pomocy, gdyż 25°/o ludzi ciężko poszkodowanych w wypadkach umiera z powodif niedrożności dróg oddechowych48. Wynika stąd konieczność udrożnienia dróg oddechowych u pacjentów nieprzytomnych. Zasady zapewnienia drożności dróg oddechowych i sztucznej wentylacji oraz odpowiedniego, bezpiecznego ułożenia pacjenta znane są personelowi kareteik pogotowia ratunkowego. W wypadku konieczności nagłej intubacji tchawicy, może być potrzebny anestezjolog. Intubacja pozwala na zapewnienie drożności dróg oddechowych i pozwala^ odłożyć tracheostomię przynajmniej na okres 24 godzin.

Urazy klatki piersiowej43. W przypadku krwawienia do dróg oddechowych lub opłucnej może dojść do zaburzeń oddechowych. Aspiracja skrzepów krwi, śliny, treści żołądkowej może doprowadzić do uduszenia się. Utrata stabilności klatki piersiowej i oddech paradoksalny uniemożliwiają prawidłową wymianę gazową. Silny ból może ograniczyć ruchomość klatki piersiowej i przepony. W większych urazach klatki piersiowej przede wszystkim należy leczyć istniejącą hipoksemię i hipowol.emię. W niektó-

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.