W celu przerwania napadów bólowych

W celu przerwania napadów bólowych skuteczne jest podawanie leków blokujących receptory a, jak fentolamina i fenoksybenzamina. Fentolaminę należy podawać we wstrzyknięciach dożylnych 5 mg (wolno) lub doustnie 20-40 mg, a fenoksybenzaminę 10-20 mg doustnie, zwiększając w razie potrzeby do

-0, 4 mg/kg mc. na 12 h. Natomiast nieskuteczne są, a nawet mogą spowodować pogorszenie, leki blokujące receptory (3-adrenergiczne.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.