W ciągu pierwszego miesiąca życia

kręgowym. W przypadku przepukliny otwartej część grzbietową opony, która tworzy worek przepuklinowy, należy odciąć na granicy rdzenia kręgowego, zachowując w całości nie naruszone elementy tkanki nerwowej. Uwolniony rdzeń po dokładnej hemostazie pozostawia się w kanale kręgowym. Ponad nim zamyka się szczelnie oponę twardą szwem ciągłym z deksonu 6-0 na wtopionej igle. Szczelność zeszytej opony sprawdza się przez uciśnięcie ciemienia przedniego i obserwację wysuszonej powierzchni zrekonstruowanej cewy oponowej. Następnie zabezpiecza się kanał kręgowy przez pokrycie go odwróconą i zdwojoną powięzią ledźwiowo- -grzbietową. Przy bardzo szerokim rozszczepie, zwłaszcza w odcinku piersiowo-lę- dźwiowym, polt-ca się pokrycie płatem skórno-mięśniowym pobranym z mięśnia najszerszego grzbietu w kształcie rombu. W ten sposób można zamknąć duże ubytki powłoki. Zamknięcie ubytku skóry uzyskuje się także stosując cięcia w kształcie podwójnej litery S. Warunkiem powodzenia jest dokładna hemostaza i drenaż prze-strzeni podskórnoj i nadpowięziowoj.

W tym celu na 24 do 48 godzin pozostawia się dreny Redona. Bezpośrednio po zabiegu umieszcza się noworodka w cieplarce w pozycji, która zapobiega zanieczyszczeniu okolicy rany przez spływający mocz lub smółkę, tworzeniu się przykurczów w obrębie porażonych kończyn dolnych oraz odleżyn, zwłaszcza w obrębie głowy. Przez 10 dni podaje się penicylinę 10 000 000 j./d.

W ciągu pierwszego miesiąca życia po operacji dzieci są dokładnie obserwowane, co pozwala na wczesne wykrycie objawów narastającego wodogłowia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.