W grupie chorych z potencjalnie złośliwą arytmią

W grupie chorych z potencjalnie złośliwą arytmią leczenie przeciwarytmiczne wymaga nadzoru przy użyciu technik nieinwazyjnych, a zastosowanie badania elektrofizjologicznego ma ocenę kontrowersyjną. Wydaje się, że wykorzystanie programowej stymulacji komór może być celowe w omawianej grupie największego ryzyka.

Zgodnie z utartym poglądem u chorych z arytmią złośliwą uznawano badanie elektrofizjologiczne za złoty standard. Publikowane w 1993 r. wyniki programu ESVEM, prowadzonego u chorych z utrwalonym częstoskurczem komorowym/migotaniem komór wykazały, że lek o przewidywanej skuteczności można było dobrać metodą elektrofizjologiczną u 45%, a metodą holterowską u 77% chorych. Przewlekłe leczenie przeciwarytmiczne miało podobną skuteczność, niezależnie od tego, którą z metod wybrano. W praktyce klinicznej ważny jest fakt, że u ok. 25% chorych we wstępnym badaniu holterowskim nie stwierdza się dostatecznej, wymaganej dla metody, liczby ekstrasystolii komorowych (> 10/h), a u 10-15% chorych stymulacja nie odtwarza częstoskurczu.

Komentatorzy programu CAST i ESVEM zwracają uwagę, że dobór leczenia metodą holterowską lub elektrofizjologiczną pozwala wydzielić grupę chorych reagujących (responders) na leczenie, u których rokowanie jest najpewniej lepsze nawet bez leczenia przeciwarytmicznego. Podnoszona jest też sugestia, że w przyszłości być może coraz częściej będziemy się posługiwać empiryczną metodą terapii, stosując takie leki, jak leki (5-adrenolityczne, amiodaron, sotałoł czy inne (obecnie jeszcze eksperymentalne) leki klasy III. Leki fi-adrenolityczne oraz amiodaron, skuteczne w różnych programach prewencji po zawale serca, wykazywały swe działanie niezależnie od zdolności tłumienia ekstrasystolii komorowych. Prowadzona empirycznie terapia amiodaronem (program CASCADE) była skuteczniejsza od terapii lekami klasy I kontrolowanej metodą holterowską i elektro- fizjologiczną w grupie chorych po zatrzymaniu krążenia. Być może metody te bardziej będą służyć ocenie bezpieczeństwa leczenia przeciwarytmicznego niż doborowi leku.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.