W leczeniu stabilnej dusznicy bolesnej

Leki P-adrenolityczne z aktywnością agonistyczną (ISA+) w mniejszym stopniu zwalniają czynność serca, a także przewodzenie przedsionkowo-komorowe, w związku z czym mogą być stosowane u chorych z wolną czynnością serca, nie zagrażając niewydolnością krążenia. Niektóre z tych leków, jak: labetalol, ce- liprolol i karwedilol, obdarzone również blokowaniem receptorów a-adrener- gicznych, mają właściwość zmniejszania oporu obwodowego. Mogą więc być podawane chorym ze stabilną dusznicą bolesną, którzy jednocześnie mają miaż-dżycę tętnic obwodowych.

W leczeniu stabilnej dusznicy bolesnej należy uwzględnić wpływ pozarecep- torowy niektórych leków P-adrenolitycznych. Takie leki, jak: propranolol, oks- prenolol, acebutolol mają działanie „chinidynopodobne”, tzn. stabilizują błony komórkowe. Skłania to pewną część lekarzy do ich stosowania u chorych ze stabilną dusznicą bolesną i współistniejącymi zaburzeniami rytmu. Należy jednak zaznaczyć, że działanie „chinidynopodobne” występuje dopiero przy stężeniach znacznie przewyższających dawki, po których dochodzi do zablokowania recep-torów (3. Dlatego też działania przeciwarytmicznego leków P-adrenolitycznych w leczeniu dusznicy bolesnej należy oczekiwać z zablokowania receptorów p, a nie stabilizującego ich wpływu na błony komórkowe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.