Wielokształtny częstoskurcz komorowy

W idiopatycznym (najczęściej wrodzonym) zespole wydłużonego QT kluczowe jest stosowanie leków P-adrenolitycznych – najbardziej uznany jest tu pro- pranolol. W dalszej kolejności uwzględnia się metody niefarmakologiczne: usunięcie lewego zwoju gwiaździstego, wszczepienie stymulatora lub nawet automatycznego kardiowertera-defibrylatora.

Wielokształtny częstoskurcz komorowy, nie związany z wydłużeniem QT lub zaburzeniami jonowymi, jest najczęściej spowodowany niedokrwieniem mięśnia sercowego. Wówczas najważniejsze jest zastosowanie leku P-adrenolitycznego, następnie wykonanie koronarografli z wyborem optymalnej metody rewaskulary- zacji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.